CampusIT

Mikä on CampusIT?


CampusIT on Mikkelin ammattikorkeakoulun sähköisten palveluiden oppimisympäristö.


CampusIT – oppimisympäristössä toteutetaan Mikkelin ammattikorkeakoulun, ammattikorkeakoulun omistajien ja yhteistyökumppaneiden toimintaan liittyviä ei – kaupallisia kokonaisuuksia. Muut toimeksiannot pyritään ohjaamaan MAMK:ssa toimiville tytäryhtiöille, paikallisille alan yrityksille tai opiskelijoiden omiksi projekti- ja opinnäytetöiksi.
Opiskelijat tekevät toimeksiantoja osana opintojaan. Toimeksiantajalle kertyy kustannuksia vain opintoihin kuuluvan asiantuntijaohjauksen ylittävästä työstä ja muista erityiskuluista, esimerkiksi laite- tai materiaali-investoinnit tai ulkopuolisen asiantuntijan käyttö.


Opiskelijalle


CampusIT –oppimisympäristö on avoin kaikille MAMK:n opiskelijoille.


Toiminta ja sisällöt keskittyvät sähköisten palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikä soveltuu hyvin tietojenkäsittelyn, information technologyn, kulttuurituotannon, palvelujen tuottamisen ja johtamisen sekä liiketalouden koulutusohjelmien opiskelijoille. Kaikkien koulutusalojen opiskelijat ovat tervetulleita toimimaan opintojensa puitteissa CampusIT – oppimisympäristössä.

Töiden laajuus voi vaihdella yhden opiskelijan yhden viikon työpanoksesta opiskelijaryhmän usean kuukauden kehittämisprojektiksi. Toteutettavien kokonaisuuksien määrittely tehdään aina etukäteen yhteistyössä asiantuntijan kanssa.

Opiskelija voi suorittaa työharjoittelun joko lukuvuoden aikana muiden opintojen ohessa noin 1-2 päivää viikossa tai touko-syyskuun aikana täysipäiväisesti kuitenkin niin, että heinäkuussa CampusIT lomailee. Työharjoitteluun haetaan aina vähintään kahta kuukautta ennen harjoittelujakson toivottua aloitusaikaa. Hakemus tehdään sähköpostilla CampusIT:n asiantuntijoille. Kaikki työharjoitteluun hakevat haastatellaan. Opiskelijan työharjoittelun tavoitteet, sisältö ja ajankohta sovitaan aina etukäteen oman koulutusohjelman opiskelijavastaavan sekä CampusIT:n asiantuntijoiden kanssa.

Opinnot


CampusIT – oppimisympäristössä toteutetaan opiskelijoiden itsenäisesti, mutta asiantuntijoiden ohjaamana tekemiä rajattuja kokonaisuuksia


Projektiopinnoissa opiskelija voi käytännön työtehtävässä oppia uusia asioita tai soveltaa osaamistaan käytännön hankkeisiin. Projektiopinnot suoritetaan pääsääntöisesti pari- tai pienryhmätyönä. Lähtökohtaisesti aiheen on oltava aito työelämän kehittämisprojekti, jolle on selkeä tilaus. Projektin aiheen voi etsiä itse tai valita annetuista toimeksiannoista. Projektin aihe, työmäärä ja tavoitteet sovitaan aina etukäteen toimeksiantajan ja CampusIT:n asiantuntijoiden kanssa

Opinnäytetöiden aihe ja sisältö sovitaan aina etukäteen oman koulutusohjelman opiskelijavastaavan kanssa. CampusIT:n asiantuntijat toimivat opinnäytetöissä joko koko työn ohjaajina tai työn teknisen osan ohjaajina.

Soveltuvien opintojaksojen kohdalla osa opintojakson oppimistehtävistä voidaan toteuttaa CampusIT– oppimisympäristössä. Tämä sovitaan aina etukäteen opintojakson opettajan ja CampusIT:n asiantuntijoiden välillä.